2, 7 mio. kr. til Naturcenter Amager Strand

Dette års overførselsforhandlinger er netop afsluttede, og jeg er stolt over de fine radikale aftryk, der er at se på aftalen. I overførselssagen bliver overskydende midler fra sidste års budget fordelt, og det er lykkedes os at få meget igennem i den radikale gruppe. Heriblandt et af de ønsker, der lå allerhøjest på min liste; nemlig flere penge til Naturcenter Amager Strand, og det blev til flotte 2,7 mio. kr.

Naturcenteret er et super godt tiltag og et betydningsfuldt tilbud for rigtig mange målgrupper. Både børnefamilier, vuggestuer, dagplejer, børnehaver og skoler får med naturcentret et nyt udflugtsmål på stranden, der kan bringe børnene ud i byens grønne og blå områder året rundt. Derudover åbnes naturcentret uden for dagtimerne for det frivillige foreningsliv, og i weekend og ferier vil der være offentlige arrangementer. Med naturcentret kommer der flere tilbud i Strandparken til byens yngste borgere, og det mangler der.

Jeg finder det helt oplagt, at faciliteterne bruges til undervisning og aktiviteter og dermed tænkes sammen med folkeskolereformen, hvor skolen skal åbne sig mod lokalsamfundet. På den måde vil projektet understøtte implementeringen af folkeskolereformen med fokus på, at læring hænger sammen med en åben skole og et aktivt friluftsliv.

Jeg ved, at lokaludvalget i Amager Øst igennem flere år har arbejdet for at realisere Naturcenter Amager Strand – det er ikke kun et betydningsfuldt projekt for bydelen, men også en kæmpe gevinst for hele København og Frederiksberg.