Balance mellem arbejde og privatliv – Småbørnsfamilier bør have bedre kår

I den seneste tid er jeg flere gange stødt på en problemstilling, som ligger mig meget på sinde – både som mor og politiker. Nemlig den svære balance mellem arbejde og privatliv. Denne var årsagen til, at jeg valgte ikke at genopstille til Folketinget, da vi ventede vores første barn. Men samtidigt er den også medvirkende til, at jeg som kandidat til Borgerrepræsentationen i København ønsker at komme tilbage i politik igen.

Den bedste start på livet for mine børn harmonerede ikke med et krævende Folketingsarbejde. Jeg har tidligere haft to stressudløste depressioner, og det ville jeg ikke risikere i mine børns første tid. Måske er netop det årsagen til, at der ikke bliver gjort mere for at bedre børnefamiliernes livssituation; nemlig at mange småbørnsforældre vælger det politiske arbejde fra, fordi det er så svært at balancere med familielivet.

Selv om jeg i dag er mor til to små børn, håber jeg på paradoksal vis at komme tilbage i politik igen, velvidende at det bliver hårdt. For det er på høje tid, vi får lettet børnefamiliers kår. En alt for stresset hverdag skader både børn og forældre. Skal vores børn vokse op og trives, nytter det ikke, at mor og far ikke er nærværende i barndommen, går ned med stress eller det, der er værre. Jo sværere det bliver for forældre at varetage forældrerollen, desto mere vil det kræve at samfundets institutioner. Det store spørgsmål er, hvad vi gør ved det?

Samfundets utallige muligheder skaber en forventning om, at man også benytter dem, og det kræver en ufattelig evne til konstant at prioritere. Efterhånden er der så mange mennesker, som har svært ved at håndtere nutidens samfundsforhold, at vi ikke kan blive ved at reducere det til et individuelt problem. Vi er nødt til at forholde os kritisk til en kultur, hvor man konstant skal løbe stærkere for at leve op til de mange krav og idealer.

I højere grad må vi indrette samfundet efter de forskellige livsfaser. Der er perioder, som kræver mere af os på privatfronten. Det gælder ikke mindst årene med småbørn. I Sverige har småbørnsforældre en lovfæstet ret til at gå ned i tid, hvilket giver dem bedre mulighed for at varetage forældrerollen. Særligt i en tid med høj ledighed, synes dette et oplagt sted at starte, eftersom det kunne skabe flere job. Så hvorfor ikke gøre det samme i Danmark?

Indlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad den 31. oktober 2013

Et arbejdsmarked i balance forebygger psykisk sygdom

I artiklen ”psykisk syge fastholdes i behandling” i Information den 15. april 2013 har Morten Fenger (der forsker i området) fat i noget yderst relevant. Det gælder ikke mindst, når han udtaler, at:

”den ene halvdel af os knokler som sindssyge, og den anden halvdel stresser, fordi vi er uden for arbejdsmarkedet”.

Jeg har selv prøvet begge dele i perioder; da jeg var medlem af Folketinget, og da jeg senere valgte at trække mig for at prioritere familien, mens børnene er små. Det er ikke kun lange arbejdsdage og stigende krav om, at man konstant skal være på, der kan give stress. Det kan også de mange bekymringer og krav, som ofte følger med at være uden arbejde. Og som Fenger ligeledes kommer ind på, kan stress føre til en række psykiske lidelser som fx depression og angst.
Selv har jeg haft to stressudløste depressioner og lider af ADHD, hvorfor jeg har brugt mange år på at lære at forebygge stress, der er min største risikofaktor. Bl.a. har jeg måtte lære at holde pauser og ikke køre på med 120 km i timen konstant. At trække mig fra Folketinget i en tid, hvor familien kræver meget, var en konsekvens af dette.
Jeg deler Fengers opfattelse af, at arbejdsmarkedet er blevet mindre rummeligt de seneste år. Det skal gå stærkere og stærkere, vi skal være på hele tiden og være så effektive som overhovedet muligt. Derfor tror jeg også, man kunne forebygge meget psykisk sygdom ved at sætte ind her og hindre, at så mange mennesker bliver ramt af stress. Det kræver ikke mindst en holdningsændring blandt politikerne. I dag tales hovedsageligt om, hvordan vi får den enkelte til at arbejde mere, hvad enten incitamentet så skabes via skattelettelser, bedre mulighed for at gå fra deltid til fuldtid eller noget helt tredje.
I en tid, hvor vi har så mange uden for arbejdsmarkedet burde man efter min mening fokusere på, hvordan man får en bedre fordeling af arbejdet. Det gælder ikke kun mennesker imellem, men også mellem de forskellige livsfaser. Eksempelvis har mange småbørnsfamilier svært ved at få tingene til at hænge sammen. Hvorfor ikke gøre, som Familie- og Arbejdslivskommissionen foreslog allerede i 2007 i rapporten ”Chance for balance – et fælles ansvar,” og gøre det lettere at gå på deltid i en periode?

Indlægget blev bragt i Information den 19. april 2013 i forkortet udgave