Kommunalpolitik skal være mere rummeligt

Den 19. juni beskriver Ebbe Elhauge Kristensen i Information, hvordan han anser det som et demokratisk problem, at kommunalpolitikerne har svært ved at følge med antallet af sager og deres stigende kompleksitet, samtidig med at de passer job og familie.

Som kandidater til Borgerrepræsentationen er vi desværre meget enige i, at kommunalpolitikernes arbejdsforhold langt fra er optimale. Allerede sidste år kom det frem, at over halvdelen af kommunalpolitikerne ofte har svært ved at balancere familie- og arbejdsliv med deres byrådsarbejde. Kommuner og embedsapparat er blevet større og læsestoffet utroligt omfattende. Som kvinder – og en af os også privatansat – forstår vi godt, hvorfor lige præcis denne gruppe er underrepræsenteret i kommunalpolitik, hvor den typiske politiker er en midaldrende mand, ansat i det offentlige.

Hvis kommunalbestyrelserne skal afspejle befolkningen, er vi nødt til at gøre kommunalpolitikken mere rummelig. Med de gældende arbejdsvilkår risikerer vi et af to. Enten får vi én bestemt type politikere – nemlig dem, der kan hellige sig det politiske på bekostning af alt andet – eller også får vi truffet dårligere politiske beslutninger, fordi det er umuligt at sætte sig ordentligt ind i tingene.

Kristensen stiller spørgsmålstegn ved, om løsningen er at professionalisere politikerne ved at give dem et vederlag, som er til at leve af. Således ville den enkelte få bedre tid til at sætte sig ordentligt ind i de komplicerede sager og samtidig have mulighed for at få et familieliv til at hænge sammen, fordi man så ikke behøver arbejde tæt på fuldtid ved siden af. Der er dog også andre måder at ændre kommunalpolitikernes arbejdsvilkår på. En mulighed er at reducere antallet af beslutninger og bilag, samt at gøre sidstnævnte mere læsevenlige. Ligeledes kunne man stille den nødvendige konsulentbistand til rådighed.

Selv om vi brænder for politik, stiller vi ikke op til Borgerrepræsentationen med et ønske om at måtte give afkald på alt andet. Derimod mener vi, at også politikere, som prioriterer ex familien, bør have en reel mulighed for at gøre deres indflydelse gældende politisk. Politikere taler om at skabe rummelighed i alle mulige andre sammenhænge – hvad med at starte med det politiske system?

 

Indlægget er bragt i Information den 9. juli 2013 i forkortet udgave under overskriften “ja til lægmænd i lokalpolitik” og skrevet i samarbejde med Henriette Irminger Sonne, der også er kandidat til Borgerrepræsentationen. Den forkortede udgave ligger her: https://www.facebook.com/anne.marie.geisler.andersen.politiker