Daginstitutioner: En god normering er forudsætningen for trivsel og kvalitet

Forleden afleverede jeg et vuggestuebarn på en stue med én vikar og 10 børn. Det var kun fordi, et andet barns mor tilbød at blive, til der kom en pædagog, at jeg med ro i sindet kunne køre på arbejde. Jeg er så træt af at høre argumentet om, at normeringer ikke er alt, når diskussionen falder på vores daginstitutioner. For en ordentlig normering er immervæk et væsentligt udgangspunkt for at kunne sikre vores børn sunde og trygge forhold.

Onsdag den 4. februar skrev Politiken, at selv de små børn giver udtryk for, at de ønsker voksne, som har tid til at være der for dem, når de har brug for det.  Det viser en undersøgelse lavet af Børnerådet blandt 3-5-årige. BUPL finder voksennærværet afgørende for, at vores børn trives og for, hvordan de klarer sig på længere sigt. Det giver sig selv, at jo flere børn per voksen, desto sværere er det at sikre voksennærvær.

Hverdagen er, at man mange steder dårligt har hænder nok til at klare det praktiske. Jeg har selv oplevet, at ture aflyses på grund af for få voksne. At børn må være alene på stuen, mens et andet barn skiftes. Samt at børn, der er stoppet med at bruge ble, får ble på, når de skal på legeplads. Simpelthen fordi der ikke er en voksen til at gå ind med dem, hvis uheldet skulle være ude. Er det virkelig tilfredsstillende?

En minimumsnormering står ikke i vejen for, at de enkelte kommuner eller institutioner selv kan vælge at øge normeringen. Den sikrer blot et forsvarligt minimumsniveau i vores vuggestuer og børnehaver på samme måde, som vi har en klassekvotient i skolerne.

Så kan det godt være, at der derudover også er andre forhold, som er væsentlige for at skabe gode forhold for vores børn i daginstitutionerne. Eksempelvis god ledelse og ordentlige fysiske rammer. Det er imidlertid et dårligt argument for ikke at ville sikre ordentlige normeringer, som i mine øjne er selve forudsætningen for god kvalitet og børnenes trivsel. Derfor hører jeg til den del af Radikale Venstre, som står bag vores vedtagne resolution om, at vi får minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Det vil jeg fortsat kæmpe for.

Dette indlæg er bragt i Hillerød Posten og Lokalavisen Egedal i min egenskab af Folketingskandidat i Nordsjælland.

2, 7 mio. kr. til Naturcenter Amager Strand

Dette års overførselsforhandlinger er netop afsluttede, og jeg er stolt over de fine radikale aftryk, der er at se på aftalen. I overførselssagen bliver overskydende midler fra sidste års budget fordelt, og det er lykkedes os at få meget igennem i den radikale gruppe. Heriblandt et af de ønsker, der lå allerhøjest på min liste; nemlig flere penge til Naturcenter Amager Strand, og det blev til flotte 2,7 mio. kr.

Naturcenteret er et super godt tiltag og et betydningsfuldt tilbud for rigtig mange målgrupper. Både børnefamilier, vuggestuer, dagplejer, børnehaver og skoler får med naturcentret et nyt udflugtsmål på stranden, der kan bringe børnene ud i byens grønne og blå områder året rundt. Derudover åbnes naturcentret uden for dagtimerne for det frivillige foreningsliv, og i weekend og ferier vil der være offentlige arrangementer. Med naturcentret kommer der flere tilbud i Strandparken til byens yngste borgere, og det mangler der.

Jeg finder det helt oplagt, at faciliteterne bruges til undervisning og aktiviteter og dermed tænkes sammen med folkeskolereformen, hvor skolen skal åbne sig mod lokalsamfundet. På den måde vil projektet understøtte implementeringen af folkeskolereformen med fokus på, at læring hænger sammen med en åben skole og et aktivt friluftsliv.

Jeg ved, at lokaludvalget i Amager Øst igennem flere år har arbejdet for at realisere Naturcenter Amager Strand – det er ikke kun et betydningsfuldt projekt for bydelen, men også en kæmpe gevinst for hele København og Frederiksberg.