Medlem af Esbjerg byråd

Anne Marie Geisler Andersen

Som kandidat til byrådet i Esbjerg for Radikale Venstre gik jeg til valg på, at:

 • Esbjerg skal være et godt sted for børne- og familieliv
 • Esbjerg skal være en by kendetegnet ved høj livskvalitet
 • Esbjerg skal fortsat være en by med et rigt udbud af sports- og kulturelle tilbud og en grøn og aktiv energimetropol

Brænder for politik og særligt for bedre mental sundhed

Da jeg for godt 10 år siden valgte at blive politisk aktiv, fandt jeg mit kald. Min far havde døjet med depressioner i mange år, og selv havde jeg også haft sygdommen inde på livet. Det gav så meget mening for mig at bruge mine erfaringer konstruktivt i kampen for at skabe bedre mental sundhed. Som folketingsmedlem for Radikale Venstre fra 2009-11 var jeg med til at få løftet psykiatrien op på den politiske dagsorden, og som medlem af Borgerrepræsentationen arbejdede jeg for bedre mental sundhed i København, særligt for de mest udsatte borgere.

Småbørnsmor med fokus på børn og familier

Efter at være blevet mor, er mit fokus blevet bredere. Det er altafgørende, at vi giver vores børn den bedst mulige start på livet. Aldrig har vi haft så mange børn og unge med psykiske problemer. Vi skal hjælpe børnene til at blive robuste individer, der har mest muligt at stå imod med. Det gør vi ved at skabe gode rammer for familierne, så de kan give deres børn en god og tryg opvækst med tilstedeværende og nærværende voksne. Samtidig skal rammerne i vores daginstitutioner være i orden. Det gælder ikke mindst normeringerne.

Mine største politiske sejre

Da jeg startede i Radikale Venstre, var der i partiet ikke meget fokus på mine politiske mærkesager. Derfor var det en stor sejr for mig, den dag vi som parti besluttede at gå ind for minimums-normeringer i daginstitutionerne – noget jeg længe havde kæmpet for. Men den største dag i mit politiske liv, var formentlig den dag vores politiske leder Morten Østergaard ikke blot talte om behovet for at skabe bedre mental sundhed, men også kædede det sammen med behovet for at skabe bedre rammer for familierne. For ikke at glemme det lange seje træk for at få psykiatrien og psykisk sundhed på den nationale, politiske dagsorden.

Det vil jeg arbejde for som byrådsmedlem – livskvalitet og trivsel

I mange år har der politisk været stort fokus på, at vi skal leve længere. Men hvad betyder det, hvis vi ikke også har det godt? Mit gennemgående politiske ønske er at bidrage til øget livskvalitet og trivsel. Derfor vil jeg arbejde for:

Gode rammer for børn og familier

 • Forældrekurser til vordende forældre
 • Kommunale lokaler til rådighed for legestuer for hjemmegående forældre og deres børn
 • Bedre normeringer i vores daginstitutioner herunder mere tid til forældreinddragelse
 • Gode madordninger i flere daginstitutioner og skoler
 • Ressourcer og kompetencer til at sikre reel inklusion i folkeskolen samt differentieret undervisning
 • Lektiecaféer der giver mening
 • Bedre støtte til forældre til børn med psykiske problemer fx ved at udbrede tilbud som Kærlighed i Kaos, der er målrettet støtte til forældre til børn med ADHD
 • Støtte til hele familien i familier med børn med handicap
 • Bedre mulighed for fleksibel arbejdstid på kommunale arbejdspladser
 • Familieportalen: oplysning om byens mange gode tilbud som fx familiestøtten

Styrket mental sundhed

 • Bedre støtte til pårørende til mennesker med psykisk sygdom
 • En afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen, der skal gøres mere målrettet og meningsfuld for den enkelte
 • Sundhedscentrene skal have flere tilbud til at lære at leve et godt liv med en psykisk lidelse
 • Bedre og tidlig opsporing af børn og unge med psykiske problemer
 • Gratis psykologhjælp
 • Grupper for ligesindede fx skilsmissebørn eller børn af forældre med alvorlig sygdom
 • En alderdom at se frem til; flere profilplejehjem/-afdelinger for ældre med særlige interesser
 • Forsøg med karakterfrie klasser
 • En kommunal stressklinik
 • Mental sundhed på skoleskemaet
 • Tilstrækkeligt med pladser på byens krise- og behandlingscentre

En grøn og aktiv by

 • Esbjerg skal blive ved med at være en by med gode muligheder for at dyrke sport også for udsatte borgere
 • Vi skal til stadighed arbejde for et stort udbud af kulturelle tilbud til alle aldersgrupper og samfundslag
 • Flere oaser, hvor man kan komme hinanden ved; fx naturlegeplads ved siden af cafe eller et samlingspunkt for byens studerende
 • Bedre cykelforhold; Sikre skoleveje, flere cykelstier langs de store veje og flere højresving for rødt
 • Flere udsatte børn og unge skal have mulighed for at dyrke en fritidsinteresse
 • Oplysning om den app., der samler information om alle de fantastiske fritidstilbud, som byen har
 • Fokus på at udnytte de grønne, rekreative arealer til både sport og fritid, uden det bliver på bekostning af natur- og dyreliv
 • Fokus på det grønne: grøn energi, klimavenlig trafik, evt. affaldssortering, generel reduktion af CO2 med henblik på et bedre klima og et sundere miljø

Derudover kan jeg bidrage med

Som Danmarks bedste kvindelige 24-timersløber er det ikke nogen hemmelighed, at jeg er en meget aktiv person med et stort drive. Når jeg sætter mig noget for, arbejder jeg benhårdt for at nå det. Hver gang jeg har forsøgt at sætte danmarksrekord er det lykkedes. Den energi, den viljestyrke og det engagement vil jeg enormt gerne tage med ind i byrådsarbejdet.

Når det så er sagt, er jeg også en politiker, der går ind for et bredt politisk samarbejde. Jeg er bevidst om mine principper, men samtidig pragmatisk i min tilgang. I politik kan man ikke altid få sin vilje. Politik er ofte en lang, sej kamp for at få lov at trække i den ønskede retning. Men jeg ved, at kampen betaler sig, og jeg har udholdenheden til at blive ved.

– Anne Marie