Københavnske borgere med handicap skal ikke længere kæmpe

Som medlem af Socialudvalget i Københavns Kommune er jeg utrolig glad for, at det for nyligt er lykkedes at få skabt en række markante forbedringer for familier med handicap. Sidste efterår kom det frem i medierne, at forældre til børn med handicap gik ned med stress og det, der var værre. Årsagen var, at de måtte kæmpe en kamp uden lige med systemet for at få den hjælp, de havde behov for. En hjælp, der for mange af disse familier er altafgørende for, at hverdagen og selve familien kan hænge sammen. Desværre ender rigtigt mange forældre også med at gå fra hinanden, fordi de oplever at få et barn med et handicap. Det skal vi have lavet om på; forældre skal ikke kæmpe mod systemet og familier ikke bryde sammen, fordi man har et familiemedlem med handicap.

Derfor er jeg rigtig glad for, at et enigt Socialudvalg nu har vedtaget en række organisationsændringer i Handicapcenter København, som vil komme alle københavnere med handicap til gode. Kommunen skal ikke længere opleves som en modspiller, men som en medspiller, der gør dagligdagen lettere, ikke sværere. Når man henvender sig til kommunen, fordi man har brug for hjælp, skal indsatsen ikke være afhængig af, at man selv har ressourcerne til at sætte sig godt ind i reglerne. Ej heller, skal man som forælder til et barn med et handicap eller som borger med et handicap møde en kommunal medarbejder, som groft sagt kun kan hjælpe inden for den enkelte paragraf, som vedkommende selv forvalter. Mennesker med handicap inde på livet skal ikke konstant møde en ny sagsbehandler, så de igen og igen skal starte forfra med at fortælle om deres situation.

Formålet med de omfattende ændringer i den kommunale indsats er ikke blot, at den enkelte familie skal have tilknyttet én sagsbehandler – men også en sagsbehandler, som kender familien, som kan se helheden, og som kan træffe afgørelser. Når man kontakter kommunen for at få hjælp, skal man møde en helhedsorienteret indsats, hvor man får hjælp til at afdække det samlede behov samt en proaktiv vejledning og rådgivning i, hvilke muligheder der er for at få hjælp og støtte. Samtidig skal en række tværfaglige teams sikre, at den nødvendige specialiserede viden er til stede.

Desværre er ovenstående problemstillinger ikke kun nogle, som mennesker med handicap møder. Mange mennesker, som har brug for en social indsats oplever, at det kan være svært at navigere i det offentlige system og få den rette hjælp. Derfor vil vi i Radikale Venstre fortsat holde fokus på, at det sociale system bliver oplevet som en medspiller af alle borgere. Ændringerne i Handicapcenter København er klart et skridt i den rigtige retning.

3 tanker om "Københavnske borgere med handicap skal ikke længere kæmpe"

  1. hvorfor arbejde kun for familier med handikap? Problemet med kommuner der er ødelægende for borger er i alle dele af det social system. Hvorfor ikke kæmpe kampen for alle? Jeg selv er mor til et barn med handikap, men hvor er vores solidaritet. Stort set alle der søger hjælp oplever de samme problemer som familier med handikap. Vi bliver nødt til at være store i vores tankegang og hele vores samfund har brug for at man tænker på andre end sin egne behov.

  2. Det er godt at høre at organiseringen på handicapområdet nu ‘giver mening’ og ikke mindst at der vil blive set på helheden. Når man f.eks. som jeg har et autistisk barn og et ikke-autistisk barn handler familielivet ikke om enten-eller, men om hele familien. Vi ser frem til den fremtidige kontakt med HCK og at opleve den nye tilgang i praksis.
    Godt arbejde!
    Mange hilsner Kathrine

  3. Vi glæder os meget til at se SAMARBEJDE i stedet for den mishandling, som har fundet sted. – Håber også på en generel holdningsændring så vi kan få en ligeværdig kommunikation.

    Det bliver rigtig dejligt når ikke flere skal ned med nakken, men hvad med dem, der er dernede. Omkostningerne har været langvarige sygeforløb – Fortsatte kampe for selv at komme op igen – kampe med jobsystemet – dels at man har være væk fra arbejdsmarkedet og dels fordi man trækkes med mange følgevirkninger så som udtrættethed, svigtende hukommelse, angst for ikke at kunne slå til, manglende overblik, skilsmisser o.m.m. Vi er en hel del forældre, som pga sagsbehandlingen eller mangel på samme er røget ned med flaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *