Radikal fordi…

 • Jeg er socialliberal; jeg tror på det selvstændige individ, der er i stand til at træffe valg, men mener samtidig, at samfundet skal tage hånd om mennesker, der i en periode – kortere eller længere – har brug for hjælp
 • Jeg kæmper for et samfund, hvor der er muligheder for alle, plads til alle og brug for alle
 • Jeg går ind for rummelighed; rummelighed i samfundet generelt, men også på specifikke områder såsom arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet
 • Jeg mener, at mennesker skal have mulighed for at skabe sig det liv, de ønsker. Et godt udgangspunkt for dette er en uddannelse og et godt helbred. Derfor bør uddannelse og sundhedsydelser som udgangspunkt være gratis og tilgængelige for alle. Mennesker, der har behov for sundhedsydelser, har ofte ikke ressourcerne til at kæmpe sig vej igennem et utilgængeligt og bureaukratisk sundhedsvæsen. Derfor går jeg ind for et sundhedsvæsen med fri, lige og let adgang. På samme måde skal den enkeltes uddannelsesmuligheder ikke afhænge af økonomisk formåen, hvorfor uddannelse fortsat skal være gratis
 • Jeg er tilhænger af de politiske frihedsrettigheder; herunder at mennesker kan udtrykke sig og gå klædt, som de vil
 • Man har en forpligtelse over for fællesskabet, men fællesskabet skal også give plads til individualitet
 • Jeg tror på ligestilling på alle områder, herunder mellem køn, trosretninger og ægtefæller
 • Jeg tror på tolerancen og medmenneskeligheden; vi må aldrig blive os selv nok
 • Radikale Venstre ”tænker på andre end dig”. Vi bør efterlade jorden, som vi fik den, så vi ikke begrænser fremtidige generationers muligheder
 • Den vestlige verden har et ansvar over for udviklingslandene, både hvad angår fattigdomsbekæmpelse og tilpasning til klimaforandringerne
 • Radikale Venstre er et parti, der tænker langsigtet på alle områder, både inden for økonomi, klima og sundhed
 • Jeg er tilhænger af internationale institutioner; der er en række grænseoverskridende problemer, som Danmark ikke kan løse selv, eksempelvis klimaforandringer, migration og menneskehandel
 • Jeg tror på mangfoldighed, og på at forskellighed beriger. Vi lærer mindst lige så meget af mennesker, som vi ligner, som vi gør af mennesker, der er anderledes end os selv
 • Jeg mener, at integration går to veje, og at forandringer skabes bedst i fællesskab
 • Jeg tror på det bedste i mennesket, indtil det modsatte er bevist – og lidt endnu. Og jeg tror på, at mennesker som udgangspunkt vil hinanden
 • Jeg tror på, at ærlighed og åbenhed er vejen frem
 • Marianne Jelved er mit politiske forbillede :o)

Anne Marie Geisler Andersen

 

En tanke om "Radikal fordi…"

 1. Hej Du 😀

  Skriver fordi jeg tilfældigt “faldt ” over dig på facebook. Vil gerne være ven med dig.Men må sige efter min bedste overbevisning er du da ikke Radikal. Alt du siger og udtrygger så godt viser en nærværende og medmenneskelig kvinde. Alt du påpeger er jo årsager som især de Radikale har påført det danske folk. Vi fik vores FRIHED kapret af politikere som brugte os til deres ukloge tanker om forskellighed. Det kostde de danske svageste deres livskvalitet. Derfor ser vi så mange diagnoser. Vi er et folk som er blevet misbrugt af politikere med en egoistisk plan for mangfoldighed.De Radikale var og er nogle af de værste i den udvikling.MEN inders i dit hjerte ved jeg .At du ved det ikke er de Radikale som matcher dit menneskesyn………….
  Mine bedste hilsener
  Annette Mandal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *